Zarząd OZŻ Wałbrzych:

Zbigniew Krawiec (Prezes Zarządu) tel: 603 195 607
e-mail: stolpol@indeco.pl

Marek Odon (V-ce Prezes) tel: 792 401 544
e-mail: marekodon@gmail.com

Kazimierz Hermann (Skarbnik) tel: 603 949 536
e-mail: k.hermann@marconi.net.pl

Andrzej Zapart (Sekretarz) tel: 609 697 330
e-mail: andyzapart@gmail.com


Komisja Rewizyjna:

Adam Janiga (Przewodniczący) tel: 660 733 154
e-mail: adam-janiga@o2.pl

Krzysztof Gesele (Członek) tel: 501 929 724
e-mail:

Krzysztof Wojtczak (Członek) tel: 603 652 620
e-mail: --


Sąd Arbitrażowy:

Bogdan Kucharczyk (Przewodniczący) tel: --
e-mail: --

Krzysztof Duda (Członek) tel: 517 657 974
e-mail: --

Jolanta Beresztan (Członek) tel: 506 029 022
e-mail: --Wyprodukowano w prosite.pl
dla: Wałbrzyski Okręgowy Związek Żeglarski